VSB verkfræðistofa er ávallt áhugasöm um að bæta við sig metnaðarfullu starfsfólki. Við hjá VSB leggjum áherslu á góða samskiptahæfileika, jákvæðni og brennandi áhuga á faginu.

Áhugasamir geta sent umsókn á umsokn@vsb.is.

Störf í boði

Fagstjóri rafkerfa

VSB verkfræðistofa óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf fagstjóra rafkerfa. Fagstjóri rafkerfa starfar á byggingasviði VSB. Um framtíðarstarf er að ræða og í boði eru spennandi verkefni í frábæru starfsumhverfi.

Helstu verkefni:

 • Ábyrgð á faglegri hæfni fagsviðs og að hún sé í samræmi við stefnu félagsins, í samvinnu við sviðsstjóra
 • Hönnun rafkerfa og gerð útboðsgagna
 • Yfirferð og ábyrgð á hönnunargögnum
 • Ábyrgð á samræmingu fagsviðs í verkefnum
 • Umsjón með að verkefni séu unnin á faglegan hátt, eftir gæðakerfi og í samræmi við gæðastig þeirra
 • Þátttaka í ráðningu starfsfólks fagsviðs í samráði við sviðsstjóra bygginga
 • Þátttaka í tilboðsgerð
 • Samskipti við viðskiptavini fagsviðsins

Menntunar- og hæfnikröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. tækni- eða verkfræðimenntun
 • A.m.k. 5 ára reynsla af hönnun rafkerfa
 • Leiðtogahæfni, drifkraftur og brennandi áhugi á faginu
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
 • Sköpunargleði og lausnamiðuð hugsun
 • Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Auglýsing á vef Intellecta

Hönnuður gatna- og veitukerfa

VSB verkfræðistofa óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf hönnuðar gatna- og veitukerfa. Hönnuður gatna- og veitukerfa starfar á byggðatæknisviði VSB. Um framtíðarstarf er að ræða og í boði eru spennandi verkefni í frábæru starfsumhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Hönnun gatna- og veitukerfa auk annarra tilheyrandi verkefna við undirbúning og eftirfylgni framkvæmda
 • Gerð útboðsgagna, kostnaðaráætlana, skýrslna
 • Önnur almenn ráðgjöf og hönnun
 • Verkefnastjórnun í hönnunarverkefnum
 • Ábyrgð á gerð og gæðum hönnunargagna í samræmi við gæðakerfi og stefnu VSB
 • Að fylgjast með í samráði við fagstjóra, faglegri þróun í faggreininni þ.m.t. bóka-útgáfu, tímaritum, greinaskrifum, hugbúnaði o.s.frv.
 • Samskipti við samstarfsaðila í hönnunarverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Sköpunargleði og lausnamiðuð hugsun
 • Góð samskipta- og samstarfshæfni
 • Brennandi áhugi að þróa verklag við hönnun

Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2022. Umsókn óskast útfyllt á alfred.is, henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi sem nýtist í starfi. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni. 

Auglýsing á Alfred.is