Sólvangur

Byggingastjórn

60 rýma hjúkrunarheimili ásamt starfsmanna- og stoðrýmum.

5 hæða bygging ásamt kjallara og tengigangi við núverandi hjúkrunarheimili og heilsugæslu, samtals um 4.500 fermetrar.