Framkvæmdaráðgjöf

VSB Verkfræðistofa veitir alhliða ráðgjöf við framkvæmdir allt frá fyrstu hugmynd, að tilbúnu mannvirki. Á fyrstu stigum verkefnis þarf að móta verkefnið svo það uppfylli þarfir verkkaupa á hagkvæman hátt. Sem dæmi um ráðgjöf á þessum fyrstu stigum má nefna:

 • Umfjöllun valkosta
 • Könnun á staðsetningu og aðstæðum
 • Þarfagreining
 • Áhættugreining
 • Tillaga að útboðs- og samningsformi, samkeppni osfrv.
 • Mat á þörfum fyrir sérstaka ráðgjafa

Framkvæmdasvið VSB verkfræðistofu tekur því þátt í að þróa og móta verkefnið, svo hægt sé að koma því til hönnuða og síðar í framkvæmd. Sem dæmi má nefna:

 • Skilgreina þarf kröfur til rýma og draga þarf komandi notendur inn í það ferli
 • Skilgreina þarf kröfur til kerfa byggingarinnar
 • Kröfur til verkkaupa um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað
 • Rýna þarf niðurstöður frumrannsókna, s.s. jarðvegs-, umhverfis o.f.l.
 • Velja þarf útboðsform sem hentar verkefninu
 • Kröfur á gæðastýringu hönnunar, framkvæmdum þ.m.t. eftirlit og byggingastjórn
 • Vinna þarf tíma- og kostnaðaráætlun fyrir verkefnið
 • Kröfur um stafræna tækni, BIM osfrv.

Þegar komin er endanleg mynd á kröfur verkkaupa til verkefnisins er tímabært að setja verkefnið í hönnun. VSB verkfræðistofa tekur að sér m.a. ráðgjöf við:

 • útboð hönnunar
 • úrvinnslu tilboða
 • samninga við ráðgjafa
 • auk eftirfylgni og umsjón hönnunar

Dæmi um nýleg verkefni:

 • Hönnun Kársnesskóla
 • Alútboð fjölnota íþróttahúss í Garðabæ

Nánari upplýsingar um framkvæmdaráðgjöf veitir sviðstjóri framkvæmdasviðs:

Örn Guðmundsson