Gæðastefna

VSB Verkfræðistofa hefur byggt upp gæðastjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ÍST ISO 9001 staðalsins, lög og reglur sem gilda um starfsemina og er í samræmi  við viðteknar venjur í greininni.

VSB Verkfræðistofa hefur skilgreint gæðastefnu sem hæfir tilgangi fyrirtækisins sem ráðgjafafyrirtæki. Áhersla er lögð á að starfsmenn þekki og tileinki sér gæðastefnuna.

Gæðastefna VSB Verkfræðistofu er að:

 • Uppfylla kröfur viðskiptavina og þekkja þarfir þeirra.
 • Vinna náið með viðskiptavinum og veita þeim [..] persónulega þjónustu.
 • Starfsfólk sé ánægt í starfi og hæft til verka.
 • Veita lausnir sem einkennast af [..] fagmennsku [..].
 • Vera framarlega [..] á sínu sviði hvað varðar tækni og nýjungar.
 • Fara að gildandi lögum og reglum og axla samfélagslega ábyrgð.
 • Bæta stöðugt virkni gæðastjórnunarkerfisins.
 • Gæðakerfi VSB sé ISO 9001 vottað.

Framkvæmdastjóri VSB Verkfræðistofu sér til þess að allir starfsmenn þekki og skilji gæðastefnuna og hafi hana að leiðarljósi í starfi.

Umhverfisstefna

VSB verkfræðistofa ehf hefur einsett sér að vera í fararbroddi íslenskra fyrirtækja á sviði umhverfismála og endurnýtingar.

Þetta felur í sér að :

 • Við berum virðingu fyrir umhverfinu og styðjum náttúruvernd og skynsamlega nýtingu náttúruauðlinda. Í allri vinnu okkar fyrir viðskiptavini munum við hafa hliðsjón af þessum atriðum.
 • Við fylgjum öllum lagakröfum um umhverfismál og tökum mið af ISO 14001 staðlinum um umhverfismál.
 • Við leggjum áherslu á flokkun og endurnýtingu rekstrarvara fyrirtækisins þar sem það er hægt, – annars förgun á viðeigandi hátt.
 • Við notum umhverfisvæn efni og tæki í okkar rekstri þar sem því verður við komið.
 • Við viljum efla meðvitund starfsfólks á gildum náttúruverndar og umhverfismála.

Framkvæmdastjóri VSB Verkfræðistofu sér til þess að allir starfsmenn þekki og skilji umhverfisstefnuna og hafi hana að leiðarljósi í starfi.